Zámek Lány
Fotka zámku Lány

Zámek Lány

Zámek Lány se nachází uprostřed křivoklátských lesů nedaleko Prahy. Zámek Lány je oficiálním letním sídlem prezidentů České republiky. Během staletí patřil zámek Lány různým šlechtickým rodům, přechodně i císaři Rudolfu II. Byl mnohokrát přestavován a dnešní podoba zámku Lány je výsledkem přestavby z let 1902 - 1903.

Poslední stavební úpravu zámku Lány a jeho nejbližšího okolí provedl v letech 1921 - 1924 architekt Josip Plečnik. Zámek Lány tvoří dominantu rozsáhlého parku. Ten byl založen teprve v polovině 19. století, po zasypání zámeckého příkopu. Jako součást parku byl zřízen rybník, později také skleníky. Současný vzhled parku je ovlivněn úpravami J. Plečnika.