Zámek Dolní Počernice
Zámek Dolní Počernice Bývalý mlýn Dolní Počernice

Zámek Dolní Počernice

Zámek Dolní Počernice se nachází u hráze počernického rybníka, přímo u místního anglického parku. Nyní je zde umístěn dětský domov. Vedle něj stojí stařičký (původně románský) kostelík z 12. století. Zámek Dolní Počernice vznikl přestavbou středověké tvrze. Tato tvrz měla s kostelem společný fortifikační systém, který zanikl až v polovině 17. stol. Zámek Dolní Počernice je jednak tzv. starý zámek (kolem roku 1780), který je dvoukřídlou jednopatrovou stavbou (situovanou blíže ke kostelu) a také nový zámek, postavený v 19. století (včetně spojovacího krčku).Městská část Praha - Dolní Počernice

Městská část Praha - Dolní Počernice leží přibližně 10 km vzdušnou čarou od pomyslného středu města, její rozloha je 576 ha a k 1. 7. 2007 zde žilo necelých 2000 obyvatel v průměrném věku 42,3 let. Původní obec Dolní Počernice je prastarého původu, i když první písemná zmínka o vsi se poprvé objevuje až v pohnutých letech vlády Jana Lucemburského 1322 - 1323 v přídomku jejího tehdejšího majitele Zdislava z Počernic a na Průhonicích, řečeného Kobliha. Ves se stala součástí hlavního města Prahy v roce 1974.