Zámek Český Krumlov
Fotka zámku Český Krumlov

Hrad a zámek Český Krumlov

Hrad a zámek Český Krumlov patří svou architektonickou úrovní, kulturní tradicí i svou rozlohou mezi významné památky střední Evropy. Hrad a zámek Český Krumlov založili někdy před rokem 1250 páni z Krumlova, jedna z rodových větví legendárních Vítkovců s erbovním znakem pětilisté růže. Po vymření pánů z Krumlova v roce 1302 zdědili zámek Český Krumlov příbuzní Rožmberkové, kteří zde sídlili až do roku 1602.

V roce 1963 bylo město Český Krumlov prohlášeno městskou památkovou rezervací, v roce 1989 byl areál zámku Český Krumlov vyhlášen národní kulturní památkou a v roce 1992 byl celý historický komplex zapsán do Seznamu památek světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Zámek Český Krumlov je v Čechách druhý největší po Pražském hradě a dodnes vypovídá velmi názorně o své bohaté historii.