Hrad Rabí
Hrad Rabí

Hrad Rabí

Hrad Rabí je největší hradní zříceninou v Čechách. Hrad Rabí patří mezi objekty s bohatou architektonickou minulostí, neboť tento hrad prodělal řadu přestaveb a rozšiřování. Nejstarší částí hradu Rabí z doby po roce 1200 je mohutná hranolová věž s úzkým parkánem a zevním ohrazením. Na přelomu 14. a 15. století byly vybudovány další obytné a hospodářské budovy, hrad Rabí byl opevněn druhým předhradím. V poslední stavební fázi bylo vybudováno rozsáhlé dělostřelecké opevnění s baštami.

Přestože tento hradební okruh zůstal nedokončen, patří na svoji dobu k nejvyspělejším obranným systémům ve střední Evropě. V roce 1420 byl hrad Rabí dobyt Janem Žižkou a v roce 1421 zde husitský hejtman přišel při dalším obléhání o dvé druhé oko. Za zříceninu je hrad Rabí považován od počátku 18. století. Součástí hradního areálu je i gotický kostel Nejsvětější Trojice. Prozatím je v letních měsících zpřístupněno jeho podzemí.