České hrady a zámky

České hrady a zámky

Zámek Český Krumlov

Zámek Zbraslav

Zámek Lány

Hrad Okoř

Hrad Křivoklát

Zámek Dolní Počernice

Zámek Ploskovice

Zámek Kačina

Zámek Žleby

Hrad Rychmburk

Zámek Litomyšl

Zámek Nové Hrady u Skutče

Zámek Loučeň a Labyrintárium

Hrad Bezděz

Hrad Kokořín

Hrad Kašperk

Hrad Rabí

Zámek Červená Lhota

Hrad Červený Újezd

Český Šternberk

Zámek Hluboká

Hrad Točník

Hrad Žebrák

Hrad a zámek Bečov nad Teplou

Hrad Loket

Hrad Jenštejn

Jindřichův Hradec

Hrad Karlštejn

Hrad Kost

Zámek Humprecht

Zámek Konopiště

Zámek Průhonice

Sloup v Čechách

Zámek Sychrov

Hrad Trosky

Hrad Frýdštejn

Hrad Valdštejn

Zámek Hrubý Rohozec

Pražský hrad

Kutná Hora

Petřín, Petřínská rozhledna

Zámek Žleby Zámek Bečov nad Teplou Hrad Loket

CZIN.eu

NAVRCHOLU.cz

Začátek - váš začátek na internetu

Hrady a zámky

Tipy na výlet: hrady a zámky

České hrady a zámky

Tipy na výlet

Hrady a zámky - mapa stránek

Hrad Červený Újezd 

Hrady a zámky

 • Hrad a zámek Český Krumlov
  Hrad a zámek Český Krumlov patří svou architektonickou úrovní, kulturní tradicí i svou rozlohou mezi významné památky střední Evropy. Hrad a zámek Český Krumlov založili někdy před rokem 1250 páni z Krumlova, jedna z rodových větví legendárních Vítkovců s erbovním znakem pětilisté růže.
 • Zámek Zbraslav
  Dnešní Zámek Zbraslav byl původně cisterciácký klášter, který založil v roce 1292 Václav II. Zámek Zbraslav disponuje příjemným anglickým parkem. V jeho přístupné části je k vidění množství sochařské výzdoby.
 • Zámek Lány
  Zámek Lány se nachází uprostřed křivoklátských lesů nedaleko Prahy a je oficiálním letním sídlem prezidentů České republiky. Zámek Lány tvoří dominantu rozsáhlého parku. Ten byl založen teprve v polovině 19. století, po zasypání zámeckého příkopu.
 • Hrad Okoř
  Hrad Okoř pochází ze 14. století. Předchůdcem hradu Okoř byla samostatně stojící stavba výstavné, raně gotické kaple. V husitské době byl hrad Okoř v držení Pražanů, v letech 1659 - 1773 majetkem jezuitů.
 • Hrad Křivoklát
  Hrad Křivoklát vznikl po roce 1109 jako lovecké sídlo českých knížat a králů. Hrad Křivoklát vyniká svojí architekturou s uměleckými sbírkami rané a pozdní gotiky.
 • Zámek Dolní Počernice
  Zámek Dolní Počernice se nachází u hráze počernického rybníka, přímo u místního anglického parku. Vedle něj stojí stařičký (původně románský) kostelík z 12. století.
 • Zámek Ploskovice
  Zámek Ploskovice ve stylu vrcholného baroka postavil v letech 1720 - 30 arch. K. I. Dientzenhofer, výzdobu zámku Ploskovice provedli malíř V. V. Reiner a štukatér Tomasso Soldatti.
 • Zámek Kačina
  Zámek Kačina patří mezi naše nejvýznamnější stavby empírové architektury v Čechách. Zámek Kačina nechal postavit hrabě J. R. Chotek v letech 1802-22 stavitelem J. Fischerem z Drážďan.
 • Zámek Žleby
  Zámek Žleby byl původně gotický hrad pánů z Lichtenburku z doby před rokem 1289. Zámek Žleby byl znovu postavený po zničení husity před polovinou XV. století.
 • Hrad Rychmburk
  Hrad Rychmburk se nachází v malebné obci Předhradí nedaleko Skutče ve východních Čechách. Dnes slouží jako domov důchodců.
 • Zámek Litomyšl
  Zámek Litomyšl byl původně slavníkovský pomezní hrad na významné zemské stezce. Zámek Litomyšl získal ve 12. století řád premonstrátů.
 • Zámek Nové Hrady u Skutče
  Zámek Nové Hrady u Skutče je Rokoková stavba vybudovaná v letech 1774–1777 hrabětem Jeanem-Antoinem Harbuvalem de Chamaré ve stylu francouzských letních sídel, často nazývána jako "Malý Schönbrunn" nebo "České Versailles".
 • Zámek Loučeň
  Zámek Loučeň Vás přivítá v romantickém prostředí zámeckého parku a historických objektů. Zámek Loučeň je krásný barokní zámek, který je zajímavým a příjemným výletním místem. Zámek Loučeň byl postaven v letech 1704 až 1713 na místě středověké tvrze.
 • Hrad Bezděz
  Hrad Bezděz byl založený roku 1264 "králem železným a zlatým" Přemyslem II. Otakarem. Hrad Bezděz je jednou z našich nejvýznamnějších gotických památek.
 • Hrad Kokořín
  Gotický hrad Kokořín z počátku 14. století nebyl již od konce 16. století obýván. Hrad Kokořín postupně chátral a měnil se ve zříceninu, která v 19. století přitahovala pozornost romantiků, včetně K.H. Máchy.
 • Hrad Kašperk
  Hrad Kašperk byl postaven jako vojenský hrad k ochraně stezky, při níž se těžilo zlato. Hrad Kašperk byl postaven po roce 1356 stavitelem císaře Karla IV. Vítem Hedvábným a nazván na panovníkovu počest Karlsberg.
 • Hrad Rabí
  Největší hradní zříceninou v Čechách je hrad Rabí. Hrad Rabí patří mezi objekty s bohatou architektonickou minulostí, neboť tento hrad prodělal řadu přestaveb a rozšiřování.
 • Zámek Červená Lhota
  Zámek Červená Lhota leží v jižních Čechách, zhruba 20 kilometrů od Jindřichova Hradce. Zámek Červená Lhota stojí na pevném skalnatém ostrově uprostřed rybníka a je přístupný přes kamenný most spojující hráz s ostrovem.
 • Hrad Červený Újezd
  Hrad Červený Újezd je soukromá stavba, která byla nazvána podle obce, ve které se nachází. Hrad Červený Újezd byl postaven v letech 2001 - 2002. V interiéru hradu se nachází rozsáhlé muzeum českého venkova.
 • Hrad Český Šternberk
  Raně gotický hrad Český Šternberk byl založen před polovinou 13. století. Potomci zakladatele hradu se pak nazývali páni ze Šternberka.
 • Zámek Hluboká
  Zámek Hluboká nad Vltavou byl původně založen jako strážný hrad v polovině 13. století českými králi a jako královský majetek byl dáván často do zástavy. Zámek Hluboká vstoupil do dějin až roku 1285, kdy na panství vládl Vítek, bratr Záviše z Falkenštejna.
 • Hrad Točník
  Královský hrad Točník byl postavený Václavem IV. na norimberské stezce jako rezidence českého a německého krále.
 • Hrad Žebrák
  Hrad Žebrák byl založen ve druhé polovině 13. století příslušníkem mocného rodu Buziců při obchodní cestě do Bavor. V roce 1342 se hrad stal královským majetkem.
 • Hrad a zámek Bečov nad Teplou
  Hrad Bečov nad Teplou byl založen na počátku 14. století rodem pánů z Oseka, jimž náležel spolu s panstvím téměř dvě století. Zámek Bečov nad Teplou je pozdně barokní zámek, který dokončil v polovině 18. století Dominik Ondřej Kounic, nástupce Questenberků.
 • Hrad Loket
  Hrad Loket se tyčí nad řekou Ohří v chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Goticko-románský hrad Loket byl založen v první polovině 13. století.
 • Hrad Jenštejn
  Středověký hrad Jenštejn byl založen ve 14. století arcibiskupem Janem z Jenštejna. Hrad Jenštejn leží nedaleko Prahy.
 • Hrad a zámek Jindřichův Hradec
  Hrad a zámek Jindřichův Hradec to je monumentální soubor budov, prohlášený v roce 1996 národní kulturní památkou a patří k nejrozsáhlejším památkovým komplexům v České republice. V letech 1976 - 1993 prošel hrad a zámek Jindřichův Hradec generální opravou a postupně byl celý zpřístupněn veřejnosti.
 • Hrad Karlštejn
  Gotický hrad Karlštejn byl založen v roce 1348 a zaujímá mezi českými hrady zcela výjimečné postavení. Hrad Karlštejn byl vybudován českým králem a římským císařem Karlem IV. jako místo pro uložení královských pokladů
 • Hrad Kost
  Hrad Kost se nachází v krásném prostředí Českého ráje, uprostřed pískovcových skal. Hrad kost vznikl kolem poloviny 14. století a jeho stavebníkem byl Beneš z Vartemberka, zmiňovaný zde již roku 1349.
 • Zámek Humprecht
  Zámek Humprecht je jednou z dominant Českého ráje, byl vystavěn italským architektem Carlo Luragem v letech 1666-1668. Romantický lovecký zámek byl pojmenován po svém zakladateli hraběti Janu Humprechtu Černínovi z Chudenic.
 • Zámek Konopiště
  Zámek Konopiště byl původně gotický hrad (typ francouzského kostelu). Roku 1468 byl zámek Konopiště dobyt Jiřím z Poděbrad. Zámek Konopiště je ukryt v lesích Středočeské pahorkatiny, 3 kilometry od Benešova.
 • Zámek Průhonice

 • Zámek Průhonice byl postaven v období renesance na místě starší tvrze. Na konci 19. století byl zámek Průhonice pseudorenesančně přestavěn. Park Průhonice dnes představuje unikátní dílo vrcholného období přírodně krajinářského slohu v Evropě. V průhonickém parku se nacházejí vzácné a exotické rostliny.
 • Skalní hrad Sloup v Čechách
 • Zámek Sychrov
  Zámek Sychrov se řadí mezi velmi navštěvované zámky v regionu Český ráj. Historie místa, kde se zámek Sychrov nalézá, sahá do 15. století. V té době zde byla připomínána tvrz, která byla majetkem české královské komory.
 • Hrad Trosky
  Hrad Trosky je dominantou Českého ráje. Hrad Trosky byl založen v roce 1380 Čeňkem z Vantemberka. Na dvou čedičových vyvřelinách o výšce přes 85 metrů vystavěl dvě mohutné obytné věže nazvané „Babou a Pannou“.
 • Hrad Frýdštejn
  Hrad Frýdštejn je zřícenina skalního gotického hradu z druhé poloviny 14. století s vytesanými místnostmi a zachovalou okrouhlou věží. Hrad Frýdštejn je nejvíce známý z pohádky O princezně Jasněnce a létajícím ševci, jako sídlo čarodějnic.
 • Hrad Valdštejn
 • Zámek Hrubý Rohozec
  Zámek Hrubý Rohozec se nachází na severozápadním okraji města Turnova a řadí se k nejstarším stavebně-historickým památkám této oblasti. Zámek Hrubý Rohozec tvoří výraznou dominantu na skále nad řekou Jizerou.
 • Pražský hrad
  Pražský hrad je tradičním sídlem českých panovníků, od roku 1918 prezidenta republiky. Pražský hrad je často považován za symbol města i České republiky. Součástí pražského hradu je Katedrála svatého Víta, kde jsou uloženy české korunovační klenoty.
 • Kutná hora
  Kutná Hora představuje středověké královské město, jehož prosperita a výstavnost byly podmíněny bohatstvím stříbrných dolů. Kutná Hora byla jako zatím jediné místo ze Středočeského kraje zařazena mezi památky světového dědictví UNESCO v roce 1995.
 • Petřín, Petřínská rozhledna
  Petřínská rozhledna byla inspirována pohledem na slavnou Eiffelovu věž v Paříži. Zrcadlové bludiště Petřín bylo zbudováno podle projektu architekta Wiehla jako pavilon Klubu českých turistů na pražské Jubilejní výstavě 1891.