Hrad Karlštejn
Fotka hradu Karlštejn

Hrad Karlštejn

Gotický hrad Karlštejn byl založen v roce 1348 a zaujímá mezi českými hrady zcela výjimečné postavení. Hrad Karlštejn byl vybudován českým králem a římským císařem Karlem IV. jako místo pro uložení královských pokladů, především sbírek svatých relikvií a říšských korunovačních klenotů. České korunovační klenoty byly na hrad Karlštejn uloženy na počátku husitských válek, říšské klenoty odvezl již v roce 1414 císař Zikmund.

Hrad Karlštejn odolal husitskému obležení (1422), za českého stavovského povstání se rychle poddal Ferdinandovi II., v roce 1646 vyloupen Švédy. Význam Karlštejna od počátku 17. století postupně klesal a hrad začal pustnout. Vlivem národního obrození vzrostl romantický zájem o tuto památku a v roce 1836 byl hrad Karlštejn zařazen mezi objekty udržované veřejnou péči.